bgen

Менажирани услуги

Основното мрежово оборудване е от съществено значение за наличието на услугите за бизнеса и неговата високо ефективна оперативна дейност. Проблемите в офиса може да намалят на само производителността, а и доверието на клиентите и приходите.

НЕТ ИС САТ предлага менажирани услуги за мрежово оборудване (рутери Cisco, Checkpoint, сървъри Linux OS) и менажирани опорни switch-ове за намаляване на разходите за възстановяване на системата при инциденти.

Менажираните услуги осигуряват:

  • Бързо установяване и разрешаване на проблемите.
  • Подобряване на оперативната ефективност на ИТ персонала.
  • Намаляване на риска: регистриране на бъдещи проблеми, които биха могли да се отразят негативно върху наличието, изпълнението и надеждността на IT услугите и мрежата.
  • Директно свързване към 24/7 NOC център за техническа помощ от сертифициран персонал.
  • Проактивна диагностика: мониторинг на всяко устройство по мрежата.
  • Бърза подмяна на хардуер: с гъвкави времеви варианти- 2 часа, 4 часа, или следващия бизнес ден (NBD).