bgen

Хостинг и колокация

Условия на промоцията:

 • Колокация 1U + 100 Mbps Интернет свързаност
 • Реален статичен IPv4 адрес
 • До 300W захранване
 • Без инсталационна такса при сключване на 12-месечен договор
 • Месечна такса 99,90 лв. без ДДС
 • Допълнителна информация .pdf
  НЕТ ИС САТ разполага с оборудван високотехнологичен център за предоставяне на услугите хостинг и колокация.
  Компонентите на дейта центъра са двойно резервирани, което гарантира работоспособността на критично важно за бизнеса оборудване и неговата неутралност.

Описание на сървърното помещение:

 • Електрическо захранване от две станции на НЕК
 • Резервно захранване при 100 % натоварване – UPS и дизелов генератор при продължителни аварии
 • Климатизация на сървърното помещение
 • Шумо-изолация
 • Ограничен и контролиран достъп- оторизирани лица само с пропусквателен режим
 • Заключващи се шкафове
 • Пожаро-обезопасяващо оборудване

Свързаност:

 • Напречни връзки между основните Интернет доставчици
 • 10Gbps оптични опорни връзки
 • Cisco рутери и L2/L3 комутатори, поддържащи динамични маршрутизиращи протоколи

Хостингът представлява инсталиране на корпоративен уеб сайт, е-мейл, CRM или Интранет  на специализирани за целта сървъри на НЕТ ИС САТ.

Услугата включва:

 • Денонощна техническа поддръжка
 • Хардуер с гарантирано висок ъптайм
 • Сигурност- ежедневен back-up на наличните бази данни.
 • Максимална скорост
 • Поддръжка за MySQL, Perl, PHP, Python, Ruby и TCL
 • Собствен контролен панел
 • Неограничен брой e-mail акаунти
 • Уеб базиран интерфейс за използване на електронна поща
 • Услугата дава възможност за бързо и безпроблемно достигане до информацията от страна на клиенти и партньори.

Колокацията (co-location) е разполагане на собствен сървър на клиента в технологичен център на НЕТ ИС САТ.

 • Спестяване на високи разходи за изграждане на собствен оборудван технически център
 • Гарантиран капацитет
 • Непрекъснато наблюдение и поддръжка на техниката от висококвалифицирани специалисти.