bgen

Dark Fiber

Dark fiber е услуга, при която клиентът получава оптично влакно (Single mode) от инфраструктурата на НЕТ ИС САТ и му се предоставя възможност да ползва собствени или наети активни устройства в двата края на линията.

НЕТ ИС САТ разполага със собствена оптична инфраструктура на територията на гр. София, изградена в съответствие със световните стандарти. Мрежата е изцяло резервирана посредством вътрешен и външен пръстен, които гарантират алтернативен път на информационния поток в случай на отпадане на свързаността и осигуряват над 99,75% наличност на услугите. Стратегическите оптични възли са допълнително подсигурени с директни трасета като е използвано висококачествено оборудване DRAKA и CISCO. Осигурено е постоянно наблюдение на мрежата.

  • Използване на изградена инфраструктура за пренос на данни от точка до точка.
  • Липса на ограничения по отношение на свързващия интерфейс и сигнализацията.
  • Независимост от оборудването и токозахранването на НЕТ ИС САТ.
  • Контрол на капацитета и производителността-конфигуриране на неограничен брой VLAN-и от клиента, възможност за добавяне на неограничен брой МАК адреси.