bgen

VPN (Virtual Private Network)

Виртуалната частна мрежа (VPN / Virtual Private Network) е разновидност на услуга за отдалечен достъп

 

Виртуалната частна мрежа е разновидност на услуга за отдалечен достъп като вместо директна комуникационна връзка между компютрите, се създава тунел през обществената мрежа (Интернет) и се емулира връзка от тип „ от точка до точка”. Тунелът е логическа свързаност, която поддържа автентикация и криптиране на данните.
Възможни реализации:

  • Осигуряване на отдалечен достъп за мобилни служители или такива, работещи от вкъщи.
  • Създаване на споделена екстранет мрежа- превръщане на част от LAN мрежата на организацията в достъпна за отдалечени потребителни по VPN връзка.
  • Свързване на два офиса с различни местоположения без за целта да се изгражда специална директна връзка.
  • Сигурност – автентикация (проверка за истинност на самоличността на машината и потребителя) и авторизация (ограничения за достъп).
  • Защита на данните- криптиране.
  • Липса на скъпо оборудване, наети линии и поддръжка.