bgen

Гласова услуга за оператори

За оператори, които желаят да разширят портфолиото от предлагани услуги за крайни потребители, без да инвестират, НЕТ ИС САТ предлага:

 • Собствен номерационен капацитет в страната.
 • Система за провизиране и отчитане на услугите.
 • Оборудване- IP телефонен апарат или адаптор.
 • 24/7 телефонна поддръжка.
 • Обучение на служителите.
 • Рекламни материали.

Ще се радваме да ви запознаем с условията на Гласовата услуга за оператори.  Свържете се с нас на телефон 02/ 434 0 400 или като клилкете на линка по-долу.

Връзка с нас


Гласови услуги

Традиционните телефонните мрежи, до скоро използвани за предаване на компютърни данни, днес са заменени от мрежите за данни, предаващи гласови сигнали в цифров вид. В същността си решението включва поредица от технологии, които позволяват гласови комуникации, използвайки IP мрежа за пренос, като гласовия сигнал се дигитализира, компресира и конвертира в IP пакети.
От първостепенно значение за имплементирането на IP гласова услуга e наличието на надеждна мрежа за данни, която да служи за основа на интегрираните комуникации. НЕТ ИС САТ разполага със собствена изцяло оптична преносна среда, която обезпечава безпроблемното доставяне на гласовия и сигнализиращия трафик. Поради чувствителността на гласовите данни към закъснение и загуба на пакети, са внедрени механизми гарантиращи техния приоритет.
Услугата осигурява богата и разнообразна функционалност, която включва :

 • Пренасочване на повикване при заето
 • Прехвърляне на повикване (Transfer)
 • Задържане на повикване (Hold)
 • Идентификация на повикването (Caller ID)
 • Блокиране на повиквания по избор
 • Aвтоматично установяване на факс сигнал
 • Отчитане на времетраене/цена на повикване
 • Оторизация за работа в мрежата
 • Съхраняване информация за повикванията в база данни.
 • Гласови съобщения/ поща
 • Paging съобщения
 • Автоматичен отговор, телефонен секретар
 • Гласови менюта за навигация и информация (IVR)
 • Стандартни тарифни планове с първоначален минимален период на таксуване до 30 секунди и последващо таксуване на всяка секунда
 • Индивидуални тарифни планове и отчитане на времетраенето

Изтеглете информация за взаимна свързаност

Основни предимства са:

 • Намаляване на фиксираните телефонни такси.
 • Отпадане на таксите за допълнителни услуги ( използване на гласова поща, прехвърляне на обаждане, пренасочване на входящите обаждания).
 • Съкращаване на сумите за междуселищни разговори.
 • Понижаване на цената за мрежова инфраструктура (комуникациите са обединени в една мрежа).
 • Разширяване възможностите на фирмените комуникации – мобилност ( използване на един и същ телефонен номер, независимо от местонахождението).