bgen

Гласова услуга за оператори

За оператори, които желаят да разширят портфолиото от предлагани услуги за крайни потребители, без да инвестират, НЕТ ИС САТ предлага:

 • Собствен номерационен капацитет в страната.
 • Система за провизиране и отчитане на услугите.
 • Оборудване- IP телефонен апарат или адаптор.
 • 24/7 телефонна поддръжка.
 • Обучение на служителите.
 • Рекламни материали.

Ще се радваме да ви запознаем с условията на Гласовата услуга за оператори.  Свържете се с нас на телефон 02/ 434 0 400 или като клилкете на линка по-долу.

Връзка с нас


Персонален номер 0700

Услугата е предназначена за фирми с филиали или офиси в страната, които желаят да ползват единен негеографски телефонен номер, който да бъде избиран от техните потребители.

Заявителят на номера заплаща:

 • Еднократна такса за откриване
 • Такса за обикновен номер (без право на избор)

или

 • Такса за обикновен номер (с право на избор)

или

 • Такса за златен номер
 • Месечен абонамент за поддръжка на услугата

Условие за ползване на услугата „Персонален номер – 0700” е ползването на фиксирана гласова телефонна услуга от НЕТ ИС САТ.

Освен посочения, абонатът заплаща и месечния абонамент за телефонните услуги,
които се използват като дестинации за услугата „Персонален номер – 0700”. Дестинациите представляват телефонни постове с географски номера от номерационния план на НЕТ ИС САТ, които са насочени към единния персонален номер.

Входящите разговори не се таксуват на клиента. Потребители, инициирали разговори към „Персонален номер – 0700″, заплащат стойността на селищен разговор в зависимост от абонаментния си план.

Услугата предоставя и следните допълнителни възможности:

 • Пренасочване на обаждания към офис или филиал , които са най-близо до позицията на обаждащия се, до 300 зони за страната.
 • Софтуерна платформа към зелени номера за управление на обажданията.
 • Автоматично установяване на абонати на фиксирани или мобилни мрежи.
 • Лесна система за самостоятелно управление на промо съобщения.
 • Автоматични гласови (IVR) съобщения
 • Пренасочване на разговори при сигнал „заето” или при сигнал „свободно”.
 • Задаване на максимална продължителност на разговора.