bgen

НЕТ ИС САТ EООД

Седалище и адрес на управление:
гр.София 1309
ж.к. Илинден
ул."Найчо цанов" № 168, ет.2
тел. централа: (02)4340400
факс: (02)4340490
телефон за поддръжка: (02)4340123
contacts@netissat.bg
www.netissat.bg


ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА
Телефон : +359 2 434 0123
e-mail : support@netissat.bg

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 434 0400
e-mail : sales@netissat.bg

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ
Телефон: +359 2 434 4102
Телефон: +359 2 817 4867
e-mail : finances@netissat.bg

ЕИК: 121516804
ИН ЗДДС: BG121516804
Банковa сметкa на "НЕТ ИС САТ" EООД:
Банка Сосиете Женерал Експресбанк
IBAN: BGN - BG26TTBB94001526948504
BIC / SWIFT: TTBBBG22

За контакт