bgen

Референтната програма

Ние вярваме, че най-добрата реклама е от клиента и високо ценим неговото мнение. Всеки лоялен клиент може да се включи в Програмата за референиции като препоръча НЕТ ИС САТ на други компании с изисквания към телекомуникационните услуги.

Ще се радваме да ви запознаем с условията на Гласовата услуга за оператори.  Свържете се с нас на телефон 02/ 434 0 400 или като кликнете на линка по-долу.

Връзка с нас


За нас

НЕТ ИС САТ е лицензиран телекомуникационен оператор от 1997 г. и е с над 20 години опит на българския пазар. Специализира в предлагането на индивидуални бизнес решения, които включват – предоставяне на оптичен или безжичен Интернет достъп, фиксирана телефонна услуга, изграждане на виртуални частни мрежи (VPN), управление, администриране и защита на мрежи и информация.

НЕТ ИС САТ разполага със собствена оптична инфраструктура и изградена свързаност на национално ниво с над 30 водещи доставчика в страната. В международен мащаб са осигурени три независими високоскоростни трасета. Достъпа до глобалната мрежа и информационните ресурси е гарантиран.

За безпроблемното функциониране на предоставяните услуги се грижи екип от квалифицирани специалисти. Клиентите получават гарантирано професионално обслужване и специално внимание. Осигурени са денонощна поддръжка и консултации. Основен принцип в работата е прилагането на индивидуален подход и предлагане на решения, изцяло адаптирани към потребностите на клиента.