bgen

Референтната програма

Ние вярваме, че най-добрата реклама е от клиента и високо ценим неговото мнение. Всеки лоялен клиент може да се включи в Програмата за референиции като препоръча НЕТ ИС САТ на други компании с изисквания към телекомуникационните услуги.

Ще се радваме да ви запознаем с условията на Гласовата услуга за оператори.  Свържете се с нас на телефон 02/ 434 0 400 или като кликнете на линка по-долу.

Връзка с нас


Лицензи и сертификати

Лицензи, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията, свързани с дейността :

  • Лиценз за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоствяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България   217-05188/08.04.2004 г. Изтегли
  • Лиценз за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба   220-05608/24.3.2005 г. Изтегли
  • Лиценз за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга  116A – 03193/14.10.2005 г. Изтегли

НЕТ ИС САТ е една от първите компании в ИКТ бранша, която през ноември 2001 г. придобива сертификат за качество след проследяване отблизо на всички процеси и процедури и тяхната ефективност. През 2016 г. компанията е сертифицирана и по новия стандарт  ISO 9001:2015.

През 2013 и 2014 година НЕТ ИС САТ разработи система за управление на информационната сигурност, която беше успешно сертифицирана по новия стандарт BS ISO/IEC 27001:2013.