bgen

Референтната програма

Ние вярваме, че най-добрата реклама е от клиента и високо ценим неговото мнение. Всеки лоялен клиент може да се включи в Програмата за референиции като препоръча НЕТ ИС САТ на други компании с изисквания към телекомуникационните услуги.

Ще се радваме да ви запознаем с условията на Гласовата услуга за оператори.  Свържете се с нас на телефон 02/ 434 0 400 или като кликнете на линка по-долу.

Връзка с нас


Публикувани документи

Общи условия

  • Общи условия за взаимоотношения с потребителите на фиксирани гласови телефонни услуги, предоставяни от НЕТ ИС САТ в сила до 11.01.2016. Изтегли
  • Общи условия за взаимоотношения с потребителите на фиксирани гласови телефонни услуги, предоставяни от НЕТ ИС САТ в сила от 12.01.2016. Изтегли
  • Правила за гарантиране на достъп до отворен интернет в мрежата на НЕТ ИС САТ. Изтегли
  • Политика за поверителност и защита на личните данни на контрагенти на „НЕТ ИС САТ” ЕООД и техни представители, служители и/или подизпълнители. Изтегли

Документи, свързани с дейността на НЕТ ИС САТ:

  • Информация за осъществяване на взаимна свързаност. Изтегли
  • Спецификация на интерфейсите за достъп за телефонни услуги. Изтегли
  • Спецификация на интерфейсите за достъп за интернет услуги. Изтегли
  • Информация за брой абонати. Изтегли
  • Параметри на качеството на предоставяните услуги. Изтегли (2015, 2014)

НЕТ ИС САТ е една от първите компании в ИКТ бранша, която през ноември 2001 г. придобива сертификат за качество след проследяване отблизо на всички процеси и процедури и тяхната ефективност. През 2016 г. компанията е сертифицирана и по новия стандарт  ISO 9001:2015.