bgen

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕ

Гласова телефонна услуга

 

1. Средно време за първоначално предоставяне на услугата – 4,7 дни
2. Повреди на абонатна линия – 1,22%
3. Средно време за отстраняване на повреда – 15,2 часа
4. Процент на неуспешни повиквания: 1,99%
5. Средно време за установяване на връзка: 3,16 секунди
6. Процент жалби относно коректността на сметките: 0