bgen

НЕТ ИС САТ ЕООД

Седалище и адрес на управление:
гр.София 1309
ж.к. Илинден
ул."Найчо Цанов" № 168, ет.2
тел. централа: (02)4340400
факс: (02)4340490
телефон за поддръжка: (02)4340123
contacts@netissat.bg
www.netissat.bg


Покритие

НЕТ ИС САТ предлага телекомуникационни услуги на територията на цялата страна.

Нет ис Сат предлага комуникационни услуги в София, Варна, Пловдив, Плевен, Велико Търново и други градове на територията на страната. Нет ис Сат предлага комуникационни услуги в София, Варна, Пловдив, Плевен, Велико Търново и други градове на територията на страната.