bgen

MAN

Услугата Градска мрежа (Metropolitan Area Network) на НЕТ ИС САТ е предназначена за корпоративни клиенти с високи изисквания за качество и непрекъсваемост.

Услугата Градска мрежа (Metropolitan Area Network) на НЕТ ИС САТ е предназначена  за корпоративни клиенти с високи изисквания за качество и непрекъсваемост. Оптичната среда предоставя възможност за бързо пренасяне на големи капацитети от данни при висока ефективност на големи разстояния.

 

НЕТ ИС САТ разполага със собствена оптична инфраструктура на територията на гр. София, изградена в съответствие със световните стандарти. Мрежата е изцяло резервирана посредством вътрешен и външен пръстен, които гарантират алтернативен път на информационния поток в случай на отпадане на свързаността и осигуряват над 99,75% наличност на услугите. Стратегическите оптични възли са допълнително подсигурени с директни трасета като е използвано висококачествено оборудване DRAKA и CISCO. Осигурено е постоянно наблюдение на мрежата.

  • Използване на изградена инфраструктура за пренос на данни от точка до точка.
  • Възможност за свързване на отдалечени офиси (отделни точки).
  • Централизирани организация, контрол и защита на мрежата посредством конфигуриране на VLAN-и.
  • Споделяне на общи информационни ресурси.
  • Резервираност (непрекъсваемост).